คุณกำลังมองหาอะไร?

ข่

าวประชาสัมพันธ์

อัพเดททุกสาระ ข่าวสารเพื่อสุขภาพ มั่นใจไม่ตกเทรนด์

01. ข่าวสารศูนย์สื่อสารสาธารณะ
กรมอนามัย
12
มกราคม
2564
ประกาศ
12.01.2564
รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างเหมาบริการ)

ประกาศรับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (จ้างเหมาบริการรายเดือน) ปิดรับสมัครวันที่ 22 มกราคม 2564 ในเวลาราชการ สมัครได้ที่ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย อาคาร 2 ชั้น 1

วิ

ดีโอ

& สื่อมัลติมีเดีย

อั

ลบั้มภาพ

พร้อมอัพเดท