คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารหน่วยงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

นายสิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

About Hero 0

ว่าที่ร้อยตรีมณฑล หวานวาจา

นักวิชาการสาธารณสุธชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

About Hero 1

นายคัมภีร์ งานดี

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

About Hero 2

นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสุขภาพ

About Hero 3

ประวัติการศึกษา

  • 2539 ป.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม
  • 2550 ป.วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=