คุณกำลังมองหาอะไร?

วิ

สัยทัศน์และพันธกิจ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณ

กรมอนามัย                                                 

สร้างสังคมรอบรู้                          
สู่สุขภาพดีทุกช่วงวัย                                   
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐาน                     

พันธกิจ

อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม

ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

วัฒนธรรมองค์กรกรมอนามัย

วัฒนธรรมที่เข้มแข็งหรืออ่อนแอซึ่งจะขึ้นอยู่กับระดับของการเห็นพ้องต้องกัน
(Consensus หรือ Agreement) การยึดเหนี่ยวกัน (Cohesiveness) และการผูกพัน (Commitment)
ของสมาชิกต่อวัฒนธรรมองค์การนั้น ๆ

Hero 21

วัฒนธรรมองค์กร

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

 

 

"รอบรู้สุขภาพ สื่อสารฉับไว"

PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=