คุณกำลังมองหาอะไร?

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 

ตัวชี้วัดที่ 1.36 ร้อยละของประชาชนเข้าถึง เข้าใจพฤติกรรมสุขภาพที่ดี (ร้อยละ 70)
รอบ 5 เดือนหลัง
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

รอบ 5 เดือนแรก
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 1.37 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนสถานบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพเป็นต้นแบบองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)
 
ตัวชี้วัดที่ 1.38 ระดับความสำเร็จในการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป (อัตราความรอบรู้ด้านสุขภาวะประชากร ร้อยละ 50 (เป้าหมายกระทรวง) ร้อยละ 70 (เป้าหมายกรม) ประชาชนเข้าถึงบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอย่างน้อย ร้อยละ 80 (Proxy) 
 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
รอบ 5 เดือนหลัง

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

รอบ 5 เดือนแรก
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Lo)
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รอบ 5 เดือนหลัง
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
รอบ 5 เดือนแรก
ะดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
รอบ 5 เดือนหลัง
ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5

 

รอบ 5 เดือนแรก
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
 
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=