คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างหน่วยงาน

 • ผู้อำนวยการกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
 • กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม
  • งานสนับสนุนเครือข่าย
  • งานพัฒนาเครื่องมือ
  • งานขับเคลื่อนนโบาย
 • กลุ่มสื่อสารสุขภาพ
  • งานรณรงค์และสื่อสารโซเชียลมีเดีย
  • งานสื่อสารสาธารณะ
  • งานผลิตสื่อ
 • กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ
  • งานบริหารยุทธศาสตร์
  • งานการเงิน
  • งานพัสดุ (4195)
  • งานสารบรรณ (4025)
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=