คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | DM/KM

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สายชล คล้อยเอี่ยม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
เสริมพลังอำนาจชุมชนต้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคอุบัติใหม่ด้วยชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ :อะไร อย่างไร และทำไม?.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสาสุข อุ่นใจ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีรับมือกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

เมธ์วดี ทรัพยะประภา

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4 เรื่องหลักที่นักประชาสัมพันธ์ในอนาคตจะหลีกหนีไม่ได้-เมธ์วดี.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 670 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ศรัชฌา กาญจนสิงห์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
3 ขั้นตอนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R Routine to Research)-ศรัชฌา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสาสุข อุ่นใจ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรรณิการ์ มณีวรรณ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสาสุข อุ่นใจ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีรับมือกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

กมลวรรณ สุขประเสริฐ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสาสุข อุ่นใจ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีรับมือกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ดวงพร ไข่ขวัญ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสาสุข อุ่นใจ ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีรับมือกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

ฐานิตา คุณารักษ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
แบบประเมินองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมสาสุข อุ่นใจ ประจำปีงบประมาณ 2565-ฐานิตา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิธีรับมือกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

คัมภีร์ งานดี

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
4 เทคนิค สร้าง Content Digital Marketing ให้ปัง-คัมภีร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_คัมภีร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_คัมภีร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิทัล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 348 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
แนวทางการพัฒนารูปแบบการสื่อสารออนไลน์ของกรมอนามัย-ประวีณ์นุช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_ประวีณ์นุช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_ประวีณ์นุช.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โลกกลมๆ หมุนรอบตัวเรา…กับงานยุทธศาตร์ศูนย์สื่อสารสาธารณะ.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

พงษ์ศักดิ์ เทศน์ธรรม

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
การวาดภาพดิจิทัล-พงษ์ศักดิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_พงษ์ศักดิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_พงษ์ศักดิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคการเขียน Anamai Toon.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ภูริยา ศรีนวล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
5 วิธีคิดคอนเทนต์อย่างไรไม่ให้ตัน-ภูริยา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_ภูริยา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_ภูริยา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ขั้นตอน ปั้นคอนเทนต์ช่วยเร่งคลิก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สุทธิฉันท์ กล่ำพูลสวัสดิ์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
โปรแกรมเขียนภาพในคอมพิวเตอร์-สุทธิฉันท์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_สุทธิฉันท์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน_สุทธิฉันท์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เทคนิคเขียนการ์ตูน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 1937 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=