คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

ว่าที่ร้อยตรีมณฑล หวานวาจา

นักวิชาการสาธารณสุธชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

About Hero 0

นางสาวดวงพร ไข่ขวัญ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวกมลวรรณ สุขประเสริฐ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวฐานิตา คุณารักษ์

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 3

นายชัยวัฒน์ ชูรัตน์

นักวิชาการสาธารณสุข

About Hero 4

นายเอกลักษณ์ ยิ้มใหญ่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ)

About Hero 5

นายเกริกชัย รื่นเริงใจ

ผู้ประสานงานโครงการฯ

About Hero 6

นางสาวกฤติกา ชูศรี

เจ้าหน้าที่สำหรับบริหารโครงการส่งเสริมความรอบรู้สู่มือประชาชนด้วย Health Rider

About Hero 7
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=