คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มสื่อสารสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14
Team Selector 15

นางสาวประวีณ์นุช กาญจนขจรศักดิ์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารสุขภาพ

About Hero 0

นางสุชาดา สารบุญ

นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ

About Hero 1

นางสาวภูริยา ศรีนวล

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

About Hero 2

นางสาวประภาพรรณ ปะพุธสะโร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 3

นายพงษ์ศักดิ์ เทศน์ธรรม

นายช่างศิลป์ชำนาญงาน

About Hero 4

นางสาวสุทธิฉันท์ กล่ำพูลสวัสดิ์

นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

About Hero 5

นายวชิรวิทย์ แก้วบ้านเหล่า

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

About Hero 6

นายจิตตฤน สุภารัตน์

นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

About Hero 7

นางสาวรัชกร คูหาทองเจริญ

นักประชาสัมพันธ์

About Hero 8

นายนพรัตน์ อินทร์ทิม

นักนิเทศศิลป์

About Hero 9

นางสาวกรกนก สายทอง

นักประชาสัมพันธ์

About Hero 10

นายณัฐพงศ์ พันธุศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์

About Hero 11

นายพิริยะชัย พิริยะภิญโญ

นักวิชาการช่างศิลป์

About Hero 12

นายเมธาวี จำปาหาญ

นักประชาสัมพันธ์

About Hero 13

นายณัฐวิทย์ ญาดี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

About Hero 14

นางสาวอินทิรา อินทรสูต

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

About Hero 15
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=