คุณกำลังมองหาอะไร?

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

รายละเอียดตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 1.33 ร้อยละ 80 ของการผ่านเกณฑ์การประเมินผล กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง โหลดไฟล์ทั้งหมด

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย
 
ตัวชี้ดที่ 3.20 ระดับความสำเร็จของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง 

 

ตัวชี้ดที่ 3.21 ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยผ่านสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์

รอบ 5 เดือนแรก

รอบ 5 เดือนหลัง

PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=