คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ซื้อวัสดุงานศิลป์สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_017884.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทุกกลุ่มวัย Thai Health Literacy คนไทยรอบรู้ สุขภาพดี

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_017049.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_016773.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อออนไลน์ ประเด็น “รอบรู้เรื่องฝุ่น PM2.5” และ “รักปลอดภัย วัยว้า....วุ่น” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_016017.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสาธารณะ เรื่อง “การดูแลสุขภาพ ดูแลป้องกันตนเองหลังปรับโรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง”ผ่านสื่อโทรทัศน์และเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_016016.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_015789.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างClipping ข่าว Online โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_015788.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_015787.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_015786.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_015785.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2566
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_015784.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประชาพิจารณ์ ภาคประชาชน ต่อ (ร่าง) แผนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะระดับประเทศ (พ.ศ. 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ปี 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
MFC-J2330DW_014848.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=