คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การดำเนินการเป็นหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

30.11.2566
130
0
แชร์
30
พฤศจิกายน
2566

1.การนำองค์กร

1.1 ประกาศเจตนารมณ์

      1.1.1 ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารและสมาชิกที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

     1.1.2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

     1.1.3 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.2. การกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

     1.2.1 รายงานการประชุม (การกำหนดเป้าหมายฯ หน้า 23 - 24)

1.3 องค์กรมีการจัดทำแผนดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

     1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

     1.3.2 แผนปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

2.การดำเนินงาน

2.1 องค์กรมีการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)

      2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป) [แบบฟอร์ม 3] [แบบฟอร์ม 4]

2.2 องค์กรมีการติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน (รายงานการประชุม หน้า 25 - 30)

2.3 องค์กรมีการยกย่องเชิดชู ส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบ

 

3.ผลสำเสร็จของการดำเนินงาน

3.1 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฯ (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

     3.3.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)  [แบบฟอร์ม 3] [แบบฟอร์ม 4]

     3.3.2 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรก่อนและหลังการดำเนินงานตามแผนฯ

     3.3.3 ภาพหลักฐานแสดงสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ

3.2 มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จของการดำเนินงาน (อินโฟกราฟิก)

3.3 มีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นได้

 

4.ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ไม่ต้องแนบหลักฐาน

4.2 ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer) ไม่ต้องแนบหลักฐาน

 

รายงานผลกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผน 14 กิจกรรม

     กิจกรรมที่ 1.1 - 3.3

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน

PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=